wz
PC slovníček od A do Z

C - D

© webdesigh by Méďák

 SMS

 O2

 Vodafone

 

 Vyhledávače

 Google

 Morfeo

 

 České portály

 Atlas

 Centrum

 Seznam

 Volný

A-B   C-D   E-F   G-H   I-J   K-L

M-N   O-P   Q-R   S-T   U-V   W-X   Y-Z

Domů
Návštěvní kniha
Chat

C/C++ 

Strukturovaný, procedurální programovací jazyk. Velké množství operačních systémů na bázi UNIXu je naprogramováno v C. V současné době je používána jeho objektově orientovaná verze - C++. 

Cache 

Vyrovnávací paměť. Způsob jak alespoň částečně zrychlit práci s pomalými médii. Např. diskové cache si pamatují nejčastěji používané soubory z vašeho pevného disku. Ty jsou v případě potřeby pak načteny z operační paměti a počítač nemusí čekat, až se načtou z disku. Prohlížeče také mají svoji cache, pamatují si nastavitelný počet posledních přečtených www stránek, a když si je prohlížíte znova tak jsou načítány z vašeho pevného disku, místo aby znovu putovaly přes internet. Existují i počítače které slouží jen jako cache - viz proxy cache. 

cash 

Hotové peníze, peněžní prostředky. V ČR nejoblíbenější způsob platby. Ve světě již zaniká. 

CDF 

Channel Definition Format. Formát firmy Microsoft popisující informačním 'kanálu', jeho instalaci do MSIE 4 a 5. Samotný formát popisu využívá jazyk XML. 

Cenzura 

viz web filtrování 

CGI 

Common Gateway Interface. 1. Pravidla pro komunikaci mezi web serverem a jinými programy na serveru. Umožňuje psát programy, které generují dynamické HTML stránky na straně serveru. Klasickým příkladem je např. počítadlo, komunikační formulář, či program na kódování diakritiky.
2. Často se tak označují i programy používající CGI. 

CID 

Configuration, Installation and Distribution. Program pro kontrolu a distribuci programů po síti z jednoho centra vyvinutý IBM. 

CIDR 

Classless Inter-Domain Routing.  

CLSID 

CLasS ID. Identifikační číslo COM objektu. viz COM 

CML 

Centrální Mozek Lidstva.  

COM 

Common Object Model.  

Cookie 

Speciální textový soubor, který si navštívený website uloží na váš pevný disk a zapamatuje si tak něco pro budoucí použití. Tímto způsobem může fungovat např. rotování banerů, virtuální obchody, individuální nastavení www stránek, apod. 

CORBA 

Common Object Request Broker Architecture.  

CP1250 

viz kódovaní diakritiky. 

CPU 

Central Processing Unit. Hlavní zařízení počítače. Jako ekvivalentní výrazy se používají procesor a mikroprocesor. 

CRC 

Cyclic Redundancy Check. Metoda umožňující s velmi vysokou pravděpodobností odhalit chybu v přenášených datech. 

CSS 

Cascading Style Sheet. Standard, který umožňuje autorům html stránek rozšířit použití různých stylů a formátů dokumentu (barvy, typy a velikost písma ...). 

Daemon 

Speciální program, který se zapne při startu počítače a neustále běží. Typickým příkladem jsou například servery různých služeb internetu WWW, Mail, FTP, DNS. Takový program čeká na sítové spojení a obsluhuje je. 

databáze 

database. Shromáždění údajů a dat, která jsou organizována tak, aby byla snadno přístupná, obsluhovatelná, změnitelná. Nejrozšířenější databáze jsou relační (dBase, ...), nejmodernější jsou objektově-orientované, nejsložitější a nejrozsáhlejší jsou distribuované. Nejrozšířenější jazyk pro správu databáze je SQL. 

DCOM 

Distributed Common Object Model.  

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol umožňující dynamické přidělování adres IP protokolu. Tato technologie je používána v rozsáhlejších sítích pro připojení na internet. Bez DHCP je nutné přidělit každému (i novému) počítači jednu IP adresu, což není v současné době ani možné ani ekonomické. DHCP umožňuje tuto správu centralizovat a přidělovat IP adresy podle potřeby. 

DHTML 

Dynamic HTML. Společné označení pro poslední verzi HTML, CSS a programování, které umožňuje více animace a větší interakci s uživatelem. Technologii podporuje Netscape 4.0 a vyšší a MSIE 4.0 a vyšší. Zatímco HTML 4.0 podporují oba, v podpoře DHTML se liší. 

dial-up 

připojení telefonní (komutovanou) linkou. Velmi častý způsob připojení osobních počítačů. Funguje podobně jako telefonický rozhovor, avšak místo dvou osob komunikují dva modemy. 

DNS 

Domain Name System. Aby si lidé nemuseli pamatovat IP adresy jednotlivých počítačů, tak byl vymyšlen dns. Ten přiřazuje jednotlivým počítačům (lépe řečeno IP adresám) jména. Jeden počítač může mít i více jmen. Např. www.adpnet.cz je jméno počítače s IP adresou 212.71.159.24 - což se pamatuje daleko lépe. Jednotlivé části jména počítače oddělené tečkou se nazývají domény. 

DNS server 

nameserver. 1. Počítač na kterém běží služba DNS. Ostatní počítače se ho mohou zeptat na IP adresy a jména jiných zařízení a počítačů.
2. Daemon který zajišťuje službu DNS. 

DOM 

Document Object Model.  

Doména 

domain name. Díky DNS bylo zavedeno pojmenovávání počítačů. Jednotlivé části jména počítače oddělené tečkou se nazývají domény. Nejvíce napravo je doména prvního řádu neboli TLD (Top Level Domain). Nejdříve byly zavedeny tzv. tématické domény podle typu organizace (edu - školství, com - komerční, gov - vládní, mil - armádní, net - týkající se sítě, org - ostatní organizace). Později byly zavedeny a dodnes jsou upřednostňovány TLD domény, které označují název státu ve kterém počítač leží (cz - České Republika, uk - Velká Británie, es - Španělsko atp.). Další členění, doména druhého řádu (druhá zprava), je v kompetenci regionálních správců. Doména druhého řádu označuje název organizace - ono známé slovíčko firma ve www.firma.cz (např. www.adpnet.cz). V některých státech se ještě mezi doménu 1. a 2. řádu vkládá vsuvka označující typ organizace (např. Velké Británie - www.firma.co.uk, Austrálie - www.skola.edu.au, další jsou například Japonsko a Polsko). Členění na domény vyšších řádu je sice v kompetenci majitele domény druhé úrovně, ale vhodně je používají jen velké instituce a občas některé organizace, které nepotřebují či nechtějí vlastní doménu 2. řádu (např. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně - www.econ.muni.cz nebo www.firma.adpnet.cz). 

DSL 

1. Digital Subscriber Line 2. Database Sublanguage. 1. Skupina technologií pro zavádění vysokorychlostních přenosových komunikačních linek pomocí běžného 'měděného' telefonního kabelu.
2. Pomocný jazyk pro správu a dotazování databází. 

DTD 

Document Type Definition. Konkrétní definice v jazyce SGML popisující formát dokumentu, např. HTML. 

DVD 

Digital Versatile Disk, Digital Video Disk. Technologie optických disků umožňující uložit 4,7 GB na každé straně, tj. 133 minut obrazu a zvuku. Uložením ve dvou vrstvách dosahuje kapacity až 17 GB dat. Pro ukládání obrazu a zvuku je použit kompresní formát MPEG-2. 

Dynamické HTML stránky 

HTML stránky jejichž podoba se mění podle hodnot vstupních parametrů. Typickým příkladem je třeba výsledek hledání v databázi. Existuje mnoho technologií jak tyto stránky vytvářet. Mohli bychom je rozdělit na dvě kategorie: technologie, která generují stránky na straně serveru a technologie generující stránky na straně klienta. Do první kategorie patří např. PHP, SSI, ASP nebo CGI programy, do druhé spadají např. Java Applety, Java Script, DHTML. Výhodou stránek vytvářených na straně serveru je jejich nezávislost na prohlížeči. Můžete si je bez problému prohlédnout jakýmkoli prohlížečem, narozdíl od druhé kategorie, kdy příslušnou technologii musí prohlížeč podporovat. Jejich výhodou je ale menší objem přenášených dat.