wz
PC slovníček od A do Z

E - F

© webdesigh by Méďák
Domů
Návštěvní kniha
Chat

 SMS

 O2

 Vodafone

 

 Vyhledávače

 Google

 Morfeo

 

 České portály

 Atlas

 Centrum

 Seznam

 Volný

A-B   C-D   E-F   G-H   I-J   K-L

M-N   O-P   Q-R   S-T   U-V   W-X   Y-Z

e- 

Předpona označující lidskou činnost realizovanou pomocí internetu. Původně pochází z označení pro elektronickou poštu, e-mail - elektronický dopis. Jako příklad dalšího použití lze uvést: e-commerce, e-business, e-shop, eBanka a další. 

e-mail 

elektronická pošta. Vzájemná komunikace uživatelů realizovaná pomocí počítačů, souborů, internetu a komunikačních linek. Původně byla e-pošta určena pouze pro textové soubory, v dnešní době umožňuje zasílání dalších formátů, které přikládány jako příloha. E-poštou je označována komunikace v rámci internetu i intranetu. Pro práci na internetu musí mít uživatel k dispozici poštovní program podporující protokol POP3 (lépe IMAP4) pro přijímání pošty a SMTP pro odesílání pošty. Musí mít zřízenu poštovní schránku u svého poskytovatele připojení - ISP. 

EGP 

Exterior Gateway Protocol. Protokol pro výměnu směrovacích informací (v rámci routerů) mezi sousedními bránami v autonomních systémech. 

ELF 

Executable and Linkable Format. Objektový formát souborů navržený v Unix System Laboratories je dnes uznáván jako nejčastěji používaný formát v Linuxu. (obdoba .exe souborů pod MS Windows a MS Dos) 

Ethernet 

Označení druhu síťového vybavení. Z technického hlediska je Ethernet jedním ze sady standardů IEEE. Ethernet jako hardware používá ke spojení několika hostitelů jediný kabel (často koaxiál), který umožňuje přenosové rychlosti až 10Mbps. Protokol Ethernet definuje, jakým způsobem mohou hostitelé komunikovat prostřednictvím tohoto kabelu. V současnosti se používají dokonalejší obdoby tohoto standardu: FastEthernet a GiGabitEthernet, která umožňují přenosové rychlosti až 100Mpbs resp. 1000Mbps. Více na www.ieee.org 

ETSI 

European Telecommunication Stanadards Institute. Evropská standardizační instituce pro oblast telekomunikací, která mj. vydala sadu norem pro EuroISDN. Tyto normy jsou značeny jako ETS 300xxx a u nás je lze získat od ČSNI. viz http://www.etsi.fr 

extranet 

Privátní síť, která používá internetové protokoly a veřejné telekomunikační sítě pro komunikaci s vybranou skupinou uživatelů (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a jiní obchodní partneři). Za extranet lze také považovat část vnitrofiremního intranetu, která je zpřístupněna vně firmy. Extranet vyžaduje komplexnější zabezpečení komunikace a ochranu sítě (firewall, autorizaci přístupu, kódování zpráv, apod.). 

FAQ 

Frequently-Asked Question. Často kladené otázky označuje soubor (dokument, HTML stránku) kde najdete mnoho odpovědi na nejběžnější otázky k určitému tématu. Nutno podotknout, že na mnohem větší množství dotazů ve FAQ odpověď nenajdete. 

Finger 

Program umožňující z elektronické adresy zjistit celé jméno osoby. Program také umožňuje zjistit, kdy dotyčná osoba naposledy četla poštu, zda je nalogovaná a některé další informace. Ne všechny servery (především z důvodů bezpečnosti) tyto informace poskytují. 

firewall 

1. Množina příbuzných programů, umístěných na gateway, které ochraňují privátní sítě (včetně intranetu) před externími uživateli (zejména nedovolené vniknutí), také mohou omezovat přístup uživatelů intranetu k externím zdrojům.
2. Souhrnně označení pro způsob ochrany a její prosazování. 

FLASH 

Multimediální technologie vyvinutá firmou Macromedia. Umožňuje použití animaci, hudby, zvukových efektů, filmů či interaktivních uživatelských rozhraní na WWW stránkách. 

FQDN 

Fully Qualifiend Domain Name. Název hostitele s připojeným názvem domény, který je platným indexem v databázi názvů domén. 

freeware 

Program, který je nabízen zdarma. Autor se však nevzdal svých autorských práv a nelze jej tedy, bez souhlasu, modifikovat či zahrnovat do svých projektů (na rozdíl od public domain). 

FTP 

File Transfer Protocol. 1. Protokol pro přenos souborů mezi dvěma počítači na internetu. 2. Služba pro přenos souborů na internetu. 

FTP server 

"1. Počítač na kterém běží služba FTP. Ostatní počítače se k němu mohou připojit a přenášet soubory. K tomu musíte mít ovšem oprávnění (uživatelský účet). Existují i tzv. anonymní ftp servery, kde jsou soubory přístupné komukoliv. Jako jméno uživatele zadáte ""anonymous"" (někdy i ""ftp"") a jako heslo svou emailovou adresu. 2. Daemon který zajišťuje službu FTP." 

fulltext 

Způsob vyhledávání nebo také organizace databáze textů umožňující porovnávání každého slova dokumentu se zadaným vzorem. Na vyhledávacích serverech internetu to je nejrozšířenější služba. viz Altavista 

FYI 

For Your Information (Pro vaši informaci). Sada dokumentů obsahující neformální informace týkající se internetu.