wz
PC slovníček od A do Z
© webdesigh by Méďák
Domů
Návštěvní kniha
Chat

G - H

 SMS

 O2

 Vodafone

 

 Vyhledávače

 Google

 Morfeo

 

 České portály

 Atlas

 Centrum

 Seznam

 Volný

A-B   C-D   E-F   G-H   I-J   K-L

M-N   O-P   Q-R   S-T   U-V   W-X   Y-Z

GIF 

Graphic Interchange Format. Formát souborů označující bitmapovou grafiku (např. fotografie). Velmi používaná v prostředí internetu. Výhodou narozdíl od formátu JPEG je neztrátová komprese dat. Může obsahovat i více obrázků, které se ve stanovených intervalech střídají - tzv. animovaný gif. Nevýhodou je malá barevnost - může obsahovat maximálně 256 barev. Problém je také s licencemi: CompuServe vlastní formát a Unisys vlastní kompresní metodu. 

GNU 

GNU's not Unix. Tato rekurzivní zkratka je názvem projektu nadace Free software Foundation, jehož cílem je poskytovat kompletní sadu unixových nástrojů, které je možno volně používat a kopírovat. Na veškerý software GNU se vztahuje speciální poznámka o autorských právech, které se také říká GNU General Public License (GPL), neboli Copyleft. Více na www.gnu.org 

gopher 

Služba internetu která zpřístupňuje zdroje internetu v podobě menu a nabídek. Byla vytlačena službou www. 

GPRS 

General Packet Radio Service. Komunikační služba pro bezdrátový přenos paketů rychlostí 56 až 114 Kbps určená pro mobilní telefony a jiná přenosná zařízení. Služba je založená na GSM technologii. 

GUI 

Graphical User Interface. Grafické uživatelské rozhraní. Oproti původnímu ovládáni počítačů klávesnicí a textovými příkazy zavadí GUI intuitivní ovládání pomocí myši a grafických prvků jako okna, dialogové boxy, menu atp. V podobě jak jez známe dnes z prostředí X-Windows, MS Windows či Maca vzniklo koncem 70 let v laboratořích firmy Xerox. 

HDML 

Handheld Devices Markup Language. Formální název pro WML - Wireless Markup Language. viz WML 

HP-UX 

Komerční implementace Unixu vyvinutá firmou Hewlett Packard. Vychází ze systémů OSF/1 a System V.1. 

HTML 

Hypertext Markup Language. Množina symbolů a příkazů umístěných v textovém souboru, který je určen pro zobrazení www prohlížečem. Tyto symboly a příkazy definují způsob zobrazení textů a obrázků na stránkách. Poslední verze HTML, z prosince 1999, má číslo 4.01 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol. Protokol služby WWW. Umožňuje komunikaci mezi prohlížečem a WWW serverem. 

httpd 

HTTP daemon. Web server (HTTP server) uvolněný NCSA pro různé verze UNIXu. viz NCSA a Apache 

HTTPS 

HTTP Secure. Protokol pro chráněný přístup ke chráněným web serverům. Umožňuje různé verze a stupně provozu a ochrany přenosu informací a autorizace přístupu k webu. 

hub 

volně: rozbočovač. Technické zařízení, které umožňuje spojení více uzlů sítě na původně dvoubodových spojích (kroucená dvoulinka, optické vlákno). Standardně je signál, který přichází na hub, pouze přenesem všem dalším uzlům sítě. V současné době exituje více druhů těchto zařízení a jejich kombiancí s dalšími prvky. Od zařízení, která pouze signál přenášejí (příp. ho zesilují) až po kombinace se switchem (snaží se provádět segmentaci sítě a vytvářet kanály pro komunikaci dvou a více uzlů). Moderní huby jsou také schopny propojit dvě sítě s rozdílnou rychlostí (interní switch vytvoří v hubu dva segmenty 10 a 100 Mbit Ethernetu). Výhodné je použití hubů v malých sítích (nebo v segmentech velkých sítí), neboť je není nutné nijak konfigurovat. 

hypertext 

Text obsahující odkazy na další dokumenty, které mohou být volbou odkazu zobrazeny.