wz
© webdesigh by Méďák
Domů
Návštěvní kniha
Chat
PC slovníček od A do Z

I - J

 SMS

 O2

 Vodafone

 

 Vyhledávače

 Google

 Morfeo

 

 České portály

 Atlas

 Centrum

 Seznam

 Volný

A-B   C-D   E-F   G-H   I-J   K-L

M-N   O-P   Q-R   S-T   U-V   W-X   Y-Z

ICQ 

I Seek You. "Služba internetu (podobně jako WWW nebo FTP), která vám umožňuje chat, zasílání zpráv, souborů, URL adres, hraní her, apod. Více informací na http://www.icq.com nebo http://www.icq.cz." 

IEEE 

Institute of Electrical and Electronics Engeneers. Organizace zabývající se tvorbou standardů. Jejím neznámějším úspěchem jsou standardy POSIX, které definují vlastnosti Unixových systémů od rozhraní a sémantiky systémových volání až po administrativní nástroje. Kromě toho vyvinula IEEE specifikace pro sítě Ethernet, Token Ring a Token Bus. www.ieee.org 

IGP 

Interior Gateway Protocol. Protokol pro výměnu směrovacích informací mezi bránami (v rámci routerů) v neautonomních systémech - např. dvě spolupracující sítě. 

IIS 

Internet Information Server. Server vyvinutý firmou Microsoft pro jejich operační systém Windows NT Server. Obsahuje FTP a WWW server. 

IMAP 

Internet Message Access Protocol. Protokol umožňující programu na lokálním počítači přistupovat a manipulovat s elektronickou poštou na poštovním serveru a také archivovat ji do složek, sdílet poštovní schránky, sdílet více poštovních serverů. Poslední verze je IMAP4. Zajišťuje lepší funkce než POP3 prokol. 

IMAP server 

Program nebo počítač - poštovní server - který podporuje pro správu pošty IMAP protokol. 

imprese 

impression. Jednotka zobrazení webové stránky nebo reklamního banneru. 

indexace 

indexing. Zjištění, zpracování a evidence klíčových slov vyskytujících se na internetové stránce. Evidence je prováděna v databázi a slouží vyhledávací centrále. 

INTERLINK 

Externí příkaz v MS-DOS (od verze 6.0) umožňující propojit dva počítače pomocí sériového nebo paralelního portu. Spojení umožňuje sdílet soubory a tiskárny. 

InterNIC 

Internet Network Information Center. "Organizace, která zajišťuje přidělování a správu doménových jmen. Bližší informace na www.internic.net." 

INTERSVR 

Externí příkaz v MS-DOS (od verze 6.0) umožňující propojit dva počítače pomocí sériového nebo paralelního portu. Příkaz definuje sdílené soubory a tiskárny. 

intranet 

Privátní síť, která používá internetové protokoly (TCP/IP) a služby (WWW, e-mail, news ...) pro komunikaci v LAN. Po zavedení příslušných opatření (firewall, autorizace přístupu, kódování zpráv, ...) může být připojena k internetu. 

IP 

Internet Protocol. Součást TCP/IP. 

IP adresa 

"Internet Protocol number. Každé zařízení připojené do internetu, protokolem TCP/IP, je označeno jedinečným řetězcem čtyř čísel ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo z intervalu 0-255. K internetu může být tedy připojeno necelých 4,294,967,296 (232) zařízení - některé adresy se používat nemohou. To ovšem v současné době přestává stačit a IPv4 (nyní používaná 32 bitová verze IP adres) je nahrazována verzí IPv6 (ten se skládá ze 128 bitů). Podle hodnoty IP adresy se dá částečně usoudit kde zařízení leží - např. IP adresy začínající na 193, 194 nebo 195 leží v Evropě. Některé počítače mohou (či musí) mít i více než 1 IP adresu (např. gatewaye či routery)." 

IPv4 

Verze 4 IP protokolu. viz IP adresa 

IPv6 

Nová verze 6 IP protokolu. Je zpětně kompatibilní s IPv4 a odstraňuje známé problémy: ochranu informací a zejména omezení max. počtu IP adres. viz IP adresa 

IPX 

Internetwork Packet Exchanger. Síťový protokol v sítích Novell NetWare. Jedná se o 'síťovou' vrstvu protokolu (viz ISO/OSI). IPX navazuje na protokol SPX. 

IRC 

Internet Relay Chat. "Jeden ze způsobů pokecu přes internet. Umožňuje současnou konverzaci více uživatelů v reálném čase. Více informací se dovíte na http://www.irc.net." 

IRIX 

Komerční implementace Unixu vyvinutá firmou SGI (dříve Silicon Graphics). Vychází ze systémů BSD a System V.3. 

ISDN 

Integrated Services Digital Network. Množina standardů pro digitální přenos přes konvenční měděné telefonní spoje. Jsou potřeba ISDN adaptéry na obou koncích linky. Základní ISDN umožňuje připojení do internetu až 128Kbps rychlost přenosu dat. 

ISDN adaptér 

Adaptér je zařízení, které umožňuje spojit různá hardwarová či elektronická zařízení. Pro připojení do internetu přes ISDN musí být na straně uživatelského počítače instalován ISDN adaptér. 

ISO 

International Organization of Standardization. Mezinárodní organizace, založená v roce 1946, sdružující přes 100 národních standardizačních organizací (např. americká ANSI). viz http://www.iso.ch/ 

ISP 

Internet Service Provider. Organizace, která vlastní servery přímo připojené pevnou linkou do internetu a za úplatu poskytuje toto připojení dalším subjektům a zajišťuje činnosti s tím spojené - např. provoz mail serverů, dns serverů, routerů a podobně. 

Java 

Objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Sun Microsystems. Jeho výhodou je nezávislost na platformě. Java programy mohou běžet na libovolném stroji, od superpočítačů, přes sítové servery až po osobní počítače. Díky tomuto se prosazuje v prostředí internetu. 

Java applet 

Program napsaný v jazyce Java, který může být součástí HTML stránky (podobně jako obrázek). Je jednou z technologií pro generovaní dynamických HTML stránek na straně klienta. Na rozdíl od plnohodnotných aplikací je omezen množstvím bezpečnostních opatření, tudíž se nemusíte bát, že vám poškodí počítač. Většinou se používá k oživení HTML stránek (animace) nebo ke zvýšení jejich funkčnosti (kalkulačka, hodiny...). 

Java script 

Objektově orientovaný skriptovaci jazyk vyvinutý firmou Netscape, pro generovaní dynamických HTML stránek. S jazykem Java moc společného nemá, jmenuje se tak jen z čistě komerčních důvodů. Typickým příkladem použití je animace odkazů nebo kontrola dat před odesláním formuláře. 

JPEG/JPG 

Joint Photographic Experts Group. Přípona souborů označující bitmapovou grafiku (např. fotografie). Velmi používaná v prostředí internetu, Výhodou narozdíl od formátu GIF je použití až 16 milionů barev a malý objem obrázku. Nevýhodou je, že je tohoto malého objemu dosaženo ztrátovou kompresí. 

junk-mail 

viz SPAM