wz
© webdesigh by Méďák
PC slovníček od A do Z

M - N

 SMS

 O2

 Vodafone

 

 Vyhledávače

 Google

 Morfeo

 

 České portály

 Atlas

 Centrum

 Seznam

 Volný

A-B   C-D   E-F   G-H   I-J   K-L

M-N   O-P   Q-R   S-T   U-V   W-X   Y-Z

Domů
Návštěvní kniha
Chat

mail 

pošta. viz e-mail 

MAN 

Metropolitan Area Network. Počítačová síť, která je soustředěna v určité zeměpisné lokalitě. Rozsahem je větší než LAN (často spojuje několik LAN dohromady) a menší než WAN. Tyto sítě jsou např. v Londýně a Ženevě, tímto pojmem se také označují některé univerzitní sítě. 

MathML 

Mathematical Markup Language. Standard pro používání matematických objektů na webu. Slouží jak pro kvalitní formální zápis matematických objektů, tak pro výpočty. MathML je aplikace jazyka XML. 

metaslužba 

metasearch. Vyhledávací centrála, která zadaný dotaz předá dalším centrálám a výsledek jejich hledání zobrazí seřazené a označené centrálou, na které byl výsledek nalezen. viz www.metasearch.com, www.metafind.com, www.savvysearch.com 

MIME 

Multi-Purpose Internet Mail Extensions. Rozšíření původního poštovního protokolu pro zasílání e-mail po internetu, které umožňuje vkládat do elektornické pošty různé formáty dat (zvuky, animace, obrázky, programy, ...). 

modem 

MOdulátor a DEModukátor. Moduluje odchozí digitální signál z počítače (či jiného digitálního zařízení) na analogový signál pro přenos na konvenčních telefonních linkách a demoduluje příchozí analogový signál na digitální. Zařízení, které umožňuje dočasně připojit počítač k internetu pomocí telefonní linky. V současné době je maximální možná rychlost přenosu dat 56Kbps. 

Mosaic 

První webovský prohlížeč na světě, který měl grafické uživatelské rozhraní. Vznikl v roce 1993 na univerzitě ve státě Illinois. Hlavní autor tohoto prohlížeče později založit firmu Netscape. Původní prohlížeč existuje v novějších verzích i dnes. 

Mozilla 

Pracovní název při vývoji Netscape Navigatoru (také jméno dinosaura v logu). Po uvolnění zdrojových kódů v roce 1998 vznikla pracovní skupina mozilla.org, která se pod původním názvem věnuje vývoji prohlížeče založeném na Netscape 5 pro platformy UNIX, Win32, Mac. 

MPEG/MPG 

Motion Picture Experts Group. Kompresní formát pro videosekvence (včetně zvuku). Výhodou je malý objem dat, nevýhodou je ztrátová komprese. 

MSIE 

Microsoft Internet Explorer. Grafický webovský prohlížeč od firmy Microsoft pro Windows 3.1/95/98/2000 a NT. Poslední verze má číslo 5.01. 

NCSA 

National Center for Supercomputing Application. Na univerzitě ve státě Illinois se v roce 1993 zrodil první web browser s grafickým uživatelským rozhraním - Mosaic. Hlavní autor tohoto prohlížeče později založit firmu Netscape. Původní prohlížeč existuje v novějších verzích i dnes. 

Netscape 

Jeden ze dvou nejrozšířenějších webovských prohlížečů. Firma je v současné době vlastněna firmou AOL (America Online). Vzhledem k tomu, že zakladatelem společnosti Netscape Communications byl hlavní autor prvního grafického browseru - Mosaic - lze Netscape považovat za jeho úspěšnějšího následníka. Původní název prohlížeče byl 'Navigator'. Verze Netscape existují také pro X-Windows a ve světě operačních systémů UNIX je Netscape jedničkou. Poslední ostrá verze má číslo 4, poslední beta verze od AOL má číslo 6. 

Netscape Communications 

viz Netscape 

Netscape Navigator 

viz Netscape 

news server 

Usenet server na internetu pro provoz diskusních skupin. 

NIC 

1. Network Information Center. V naprosté většině případu správce TLD jednotlivých států. Pro Českou republiku je jím CZ-NIC, pro domény .com, .net, .org apod. Internic.
2. Network Interface Card. Sítová karta. Zařízení, které umožňuje počítači se připojit k LAN využitím technologií jako jsou Ethernet nebo Token Ring. Narozdíl od modemu jsou určeny pro stálé připojení. 

NIX.CZ 

Neutral Internet eXchange. Zájmové sdružení právnických osob (NIX.CZ, z.s.p.o.) sdružuje české ISP za účelem propojení jejich internetových sítí. Více informací na http://www.nix.cz. viz peering 

NNTP 

Network News Transfer Protocol. Protokol pro komunikaci news serveru a klienta na internetu. 

nslookup 

name server lookup. Název programu určeného k zjišťování informací z DNS serverů - hledání IP adresy ke jménu a naopak. V závislosti na verzi programu a operačním systému dokáže zobrazit další technické informace definované pro jména domén (názvy domén vyšších úrovní, příslušnost k poštovním serverům). 

NTP