wz
© webdesigh by Méďák
Domů
Návštěvní kniha
Chat
PC slovníček od A do Z

O - P

 SMS

 O2

 Vodafone

 

 Vyhledávače

 Google

 Morfeo

 

 České portály

 Atlas

 Centrum

 Seznam

 Volný

A-B   C-D   E-F   G-H   I-J   K-L

M-N   O-P   Q-R   S-T   U-V   W-X   Y-Z

Opera

Opera 

Konkurenční varianta webovského prohlížeče k Netscape a MSIE. Opera je grafický web browser, podporuje plug-iny, JavaApplety, atd. Její předností je malý distribuční balík, který se stáhne během několika minut. Poslední verze má číslo 4. 

OS 

Operační Systém. Speciální program, který se nahraje po zapnutí počítače a obsluhuje všechny ostatní programy (aplikace). Ty s operačním systémem komunikují prostřednictvím rozhraní API (aplication program interface). OS zajišťuje aplikacím tyto služby:
V multitaskingových OS, kde běží několik aplikací najednou, OS rozhoduje která aplikace se mají vykonávat, v jakém pořadí, kolik mají k dispozici prostředků a kolik času, než přijde na řadu další.
OS zajišťuje správu paměti počítače a její rozdělení mezi jednotlivé aplikace.
OS obsluhuje vstup a výstup zařízení připojených k počítači (klávesnice, hard disky, tiskárny, síťové karty...) a poskytuje je aplikacím.
Posílá zprávy aplikacím a uživateli o běhu operací a případných chybách.
Příklady OS: Unix (a všechny jeho implementace - Linux, Solaris, IRIX...), MacOS, OS2, MS Windows, MS DOS apod. 

OSI 

Open Systems Interconnection. Standard (ISO) popisuje způsob přenosu mezi dvěma body v komunikační síti. Model definuje sedm vrstev, které se na určité úrovni podílejí na přenosu informací. Přestože tento model nedefinuje své funkce v přesných pojmech, je většinou výrobců přenosových a komunikačních technologií používán k popisu svých funkcí. Rozděluje síťové a komunikační systémy do sedmi logických vrstev: 7. aplikační, 6. prezentační, 5. session, 4. transportní, 3. síťová, 2. linková a 1. fyzická. Velká část standardů vznikla ještě před zavedením OSI modelu, takže jej respektují jen částečně, obvykle v rozmezí prvních tří vrstev. 

paket 

packet. Jednotka přenosu dat, která je směrována technickým a programovým vybavením sítě ze zdroje do cíle určení. Na internetu je přenos paketů zajišťováno protokolem TCP/IP. 

PAP 

Password Authentication Procedure. Ověřovací procedura PPP spojení mezi serverem a klientem. 

password 

heslo. Skupina, posloupnost, znaků, které umožňují přístup uživateli. Hesla jsou většinou spojena s určitým uživatelem a s jeho právy pro přístup k poskytovaným službám. 

patch 

záplata, fix. Program nebo návod k řešení problémů nebo k odstranění chyb, které se vyskytují v programech. Záplaty jsou většinou volně šířitelné - výrobci programů je ovšem mohou omezit jen pro použití s legálně získanými programy. Jejich aplikace většinou nebývá pro chod programu nezbytná, ale pro správnou funkčnost je doporučena. 

PCI 

Peripheral Component Interconnect. Spojení mezi procesorem a přídavnými zařízeními. Karty se zařízením jsou zasunovány do slotů. 

PCL 

Printer Control Language. Komunikační jazyk pro ovládání a tisk na tiskárnách LaserJet a DeskJet (zejména HP a HP-komatibilních). 

PCMCIA 

Personal Memory Computer Card International Association. Standard pro výrobu a použití malých přídavných karet pro osobní počítače (notebook, laptop) obsahující přídavné paměti (RAM, harddisky) a I/O zařízení (tiskárny, síťové karty, modemy). 

PCT 

Private Communications Technology. Protokol navržený firmou Microsoft pro bezpečnou a chráněnou komunikaci na webu. 

PDF 

Portable Document Format. Formát souboru pro vytváření dokumentů určených k prohlížení, tisku, prohledávání obsahující text a obrázky. Soubory jsou vytvářeny v programu Adobe Acrobat a pro jejich prohlížení je nezbytný prohlížeč Acrobat Reader. Vzhledem k tomu. že je prohlížeč je dostupný na všech rozšířených platformách a operačních systémech (Windowsy, UNIXy, Macy, ...) stává se uznávaným standardem pro internetovou výměnu dokumentů. 

peering 

Propojení sítí individuálních internetových poskytovatelů. Peeringové centrum většinou zřizují velcí poskytovatelé a umožňuje rychlé spojení uživatelů v různých segmentech internetu. Výměna se děje většinou na regionální úrovni - pro ČR je hlavní peeringové centrum NIX.CZ. viz http://www.nix.cz 

Perl 

Practical Extraction Report Language. Programovací jazyk, vznikající v roce 1987 jako nástroj pro systémové administrátory pro manipulaci s texty, se stal oblíbený prostředek psaní CGI programů na webu. 

PGML 

Precision Graphics Markup Language. Standard pro popis 2D objektů spojující základy PostScriptu, PDF a webových požadavků na zobrazení. Jedná se o aplikaci XML. 

PGP 

Pretty Good Privacy. Populární kryptovací program používaný zejména pro posílání elektronické pošty. Vzhledem k tomu, že jeho nekomerční využití nepodléhá poplatkům, jedná se o nejrozšířenější prostředek v soukromé sféře. Za komerční použití je sice nutno zaplatit, ovšem ceny nejsou vysoké a použité kryptovací metody jsou pro menší firmy dostačující. 

PHP 

Technologie pro generování dynamických HTML stránek. Jde o skriptovací jazyk zakotvený do HTML, s podobnou syntaxí jako C nebo Java, který se provádí na straně serveru (podobně jako např. Java Script, který se ale provádí na straně klienta). Je koncepčně podobný technologii ASP od Microsoftu. Spolupracuje s naprostou většinou používaných databází od Informixu a Oracle přes Postgres a MySQL až po Microsoft SQL, rozhraní ODBC a umožňuje vkládat SQL příkazy přímo do HTML stánek a zobrazovat jejich výsledky. Dále podporuje protokoly IMAP, POP3, SMTP a NNTP (a samozřejmě HTTP). Od verze 3 je možno v PHP také vytvářet obrázky, PDF soubory. Původní verze vznikla za jedno odpoledne jako cgi skript v jazyce Perl. Název je odvozen z Personal Home Page tools (pozdeji Personal Home Page construction kit). Více informací najdete na adrese http://www.php.net/. 

php3 

Přípona HTML souborů obsahující PHP skripty, nejčastěji verze 3. viz PHP 

phtml 

Přípona HTML souborů obsahující PHP skripty, nejčastěji verze 2. viz PHP 

ping 

Packet Internet or Inter-Network Groper. Základní internetový prográmek pro zjištění existence a funkčnosti internetové adresy. 

plug-in 

Aplikace, programy nebo moduly, které mohou být snadno doinstalovány jako součást běžného web prohlížeče. 

PNG 

Portable Network Graphics. Bitmapový grafický formát podporovaný organizací W3C. Byl vytvořen a je podporován jako možný nástupce formátu GIF (viz problémy GIF). Formát barvy může být až 48-bitový, obsahuje alfa kanál, podporuje gamma a barevnou korekci, přesnou kompresi a možnost zobrazení v různém rozlišení na obrazovce a při tisku. 

PnP 

Plug and Play. Standard pro automatické rozpoznání zařízení připojených k počítači. PnP umožňuje uživateli připojit nové zařízení a ponechat na operačním systému jeho automatické 'zavádění' do systému. Název pochází z pozdějších verzí Microsoft Windows, přičemž s obdobnou službou se uživatelé Macintosh setkali již dávno. 

POP3 

Post Office Protocol 3. Standard pro přihlášení a stažení elektronické pošty z poštovního serveru ke konečnému uživateli. Vzhledem k malým možnostem ovlivňování tohoto přenosu, vždy je vše staženo, je nahrazován protokolem IMAP. 

POP3 server 

Program nebo počítač - poštovní server - který podporuje pro správu pošty POP3 protokol. 

portál 

portal. WWW stránky, které jsou určeny pro vstup do dalšího světa internetu. V minulosti se jednalo pouze o stránky vyhledávacích serverů (Altavista, AOL, Excite, Lycos, Yahoo, ...), ovšem dnes portály poskytují také další internetové služby - vyhledávání, novinky, zprávy, e-mail, akcie, mapy, chat, FAQ. U mnoha serverů je možné nastavit vlastní konfiguraci obsahu portálových stránek. viz www.seznam.cz, www.atlas.cz, www.centrum.cz, ... 

PPP 

Point to Point Protocol. Protokol sloužící pro připojení počítače k internetu prostřednictvím modemu a telefoní linky. Umožňuje přenášet sériově TCP/IP protokoly pomocí sériové (synchronní i asynchonní) linky. Je novější a lepší než jeho předchůdce SLIP. 

problém 2000 

viz Y2K 

problém 2038 

Obdoba problému Y2K, tentokrát ve světě operačních systémů UNIX a některých aplikací v jazyce C. Navrhované řešení problému počítá s postupným přechodem od 32 k 64 bitovým počítačům a aplikacím. 

prohlížeč 

Program zobrazující hypertextové dokumenty (web stránky), v současné době prohlížeče umí i ale pracovat i s mnoho jinými službami internetu: ftp, e-mail, news a podobně. Existuje několik typů prohlížečů mezi nejznámější patří, Netscape Communicator, Mozilla, NCSA Mosaic, Opera, Lynx a MSIE. 

provider 

viz ISP 

proxy cache 

Jako součást proxy serverů zajišťuje vyrovnávací paměť při přístupu k web stránkám. Pokud je stránka k dispozici ve vyrovnávací paměti, jsou požadavky uživatelů na tuto stránku přednostně vyřízen z této paměti. Pokud stránka v paměti není, provede proxy cache její stažení a výsledek poskytne uživateli. 

proxy server 

Program nebo počítač s programem, který zajišťuje pracovním stanicím ochranu, administrativní kontrolu a cache vůči zbytku internetové sítě. Tuto činnost zajišťuje ve spolupráci nebo jako součást gateway serveru (brány), firewall serveru nebo cache serveru. 

PSN 

Processor Serial Number. Výrobní číslo procesoru Intel Pentium III, které je čitelné programovými prostředky. Přestože Intel není první firmou, která PSN umožňuje číst (RISC procesory od Sun), dominantní postavení těchto procesorů na trhu vyvolalo ostrou vlnu souhlasných i odmítavých názorů. Procesory Intel dnes umožňují provést programové vypnutí této identifikace. 

public domain 

Program, který je nabízen zdarma a autor se vzdal autorských práv. 

Python 

Programovací jazyk podobný Perlu.