wz
© webdesigh by Méďák
Domů
Návštěvní kniha
Chat
PC slovníček od A do Z

S - T

 SMS

 O2

 Vodafone

 

 Vyhledávače

 Google

 Morfeo

 

 České portály

 Atlas

 Centrum

 Seznam

 Volný

A-B   C-D   E-F   G-H   I-J   K-L

M-N   O-P   Q-R   S-T   U-V   W-X   Y-Z

Poslat SMS

SDNS 

Secure Data Network System.  

SDNS 

Secondary Domain Name Server. Sekundární DNS server. Tato zkratka se v praxi nepoužívá (až na hloupé pořady v TV:). 

servlet 

Program napsaný v jazyce Java, který běží na www serveru. Je jednou z technologií pro generovaní dynamických HTML stránek na straně serveru. Servlety jsou platformově nezávislé. 

SGML 

Standard Generalized Markup Language. Standard definuje způsob definice (metajazyk) různých formátů pro psaní dokumentů jako jsou HTML. Definice je popsána v 'souborech' DTD. Přestože je definice SGML poněkud složitá s její pomocí lze vytvářet jednoduché formáty pro psaní dokumentů (viz HTML) a s rostoucími nároky na internet se začíná stále více využívat (viz XML). 

Shareware 

Volně šířitelný program. Program lze získat zcela zdarma, ale jeho autor předpokládá, že mu po stanovené době používání zašlete menší poplatek. Zdarma získaná verze také bývá jen zkušební a po zaplacení obdržíte plnou či vylepšenou verzi, dokumentaci nebo zdrojové texty. 

shtml 

Přípona HTML souborů obsahující skripty SSI (Server Side Includes) 

SHTTP 

Secure HTTP. Protokol, podporovaný NCSA, který umožňuje chráněnou komunikaci na webu. 

site 

viz website 

SLIP 

Serial Line Internet Protocol. Protokol sloužící pro připojení počítače k internetu prostřednictvím modemu a telefonní linky. Nahrazen novějším protokolem PPP. 

SMB 

Server Message Block Protokol. Protokol pro čtení a zápis do souborů z klientské aplikace do programů na serveru. Používá se na WfW, Windows 95, NT. Na systémech UNIX je k dispozici shareware porgram Samba. 

SMBXML 

Small Business Extensible Markup Language. Standard, založený na XML, pro malé a střední společnosti, který popisuje formát výměny dat mezi aplikacemi. 

SMIL 

Synchronized Multimedia Integration Language. Standard vyvinutý konsorciem W3C pro podporu zařazování multimediálních částí webových prezentací. 

SMP 

Symetrical MultiProcessing. Systém ve kterém je více než jeden procesor, a ty si mezi sebou spravedlivě rozdělují práci. SMP musí být podporováno operačním systémem. Na platformě x86 zvládají SMP např. Linux, FreeBSD, OS/2, MS Windows NT. Naopak uživatelé MS Windows 9x či MS DOS více procesorů využít nemohou. 

SMS gateway 

Short Message Service brána. Označení pro webové stránky, které umožňují zasílání zadávání a odesílání klasických SMS zpráv pomocí formulářového rozhraní. 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol. Protokol elektronické pošty. Umožňuje komunikaci mezi poštovními servery. Používá jej také váš poštovní program (Netscape Mail, Pegasus, Eudora, MS Outlook...) při odesílání pošty. 

snail mail 

běžná pošta (šnečí pošta). Slangové označení pro běžnou papírovou poštu - v narážce na rychlost doručování. 

sneakernet 

sneakers = tenisky, am.. Slangový výraz pro přenost dat pomocí osobního přenášení média s nahranými informacemi mezi počítači. V češtině se spíše ujal termín: kabelový přenos (kabela = taška). 

sniffer 

sniff = větřit, čenichar, čmuchat. Program, který monitoruje a analyzuje zatížení sítě, detekuje možné problémy. 

SNMP 

Simple Network Management Protocol. Protokol používaný pro monitorování a řízení zařízení v počítačových sítích. 

SOAP 

Simple Object Access Protocol. Protokol pro komunikaci programů běžících na libovolných platformách (Windows vs. Windows, Windows vs. Linux, ...) využívající prokoly HTML a XML. Provoz těchto protokolů je umožňen přes ochranné firewall (až do intranetu) a SOAP definuje formáty přenosu a komunikace v HTML a XML. 

Solaris 

Komerční implementace Unixu vyvinutá firmou Sun Microsystems. Vychází ze systémů BSD a System V.1. 

spam 

junk e-mail. Nevyžádaný e-mail. Řidčeji se tento pojem používá pro veškerou činnost, která zneužívá internetová média k hromadné propagaci vlastní firmy či osoby. 

spider 

pavouk, crawler, bot. Program, který navštěvuje www prezentace, čte jejich obsah a ukládá si informace potřebné pro vytváření vyhledávacích serverů. 

splash obrazovka 

Úvodní obrazovka www prezentace, která se zobrazí před domovskou stránkou. Přechod na domovskou stránku bývá nejčastěji zajištěn také automaticky po uběhnutí krátkého časového intervalu. 

spool 

Simultaneous Peripheral Operations Online. Tato služba zajišťuje postupné zpracování úkolů, nejčastěji tisk na tiskárně nebo jiném výstupním zařízení, pro více uživatelů nebo programů, které musí toto zařízení sdílet. Příklad: tiskové výstupy jsou ukládány na dostatečně velké paměťové médium - harddisk - a až po dokončení tiskové úlohy jsou odesílány do tiskárny. 

SPX 

Sequenced Packet Exchange. Protokol pro řízení přenosu paketů v sítích Novell Netware (pořadí a kontrola přenosu paketů), přibližně odpovídá transportní vrstvě v modelu ISO/OSI. Model IPX/SPX je srovnatelný s internetovým TCP/IP. 

SQL 

Structured Query Language. Programovací jazyk pro zadávání dotazů, provádění změn a správu databází. 

SQL server 

Program nebo počítač, který podporuje pro správu databází a databázových souborů jazyk SQL. 

SSH 

Secure SHell. Program pro vzdálené (terminálové) přihlašování k počítačům. Obsahuje tři základní části: slogin, ssh, scp. Přihlašování a komunikace je kryptograficky zabezpečena pomocí RSA klíčů a digitálními podpisy. 

SSI 

Server Side Includes. Technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru. 

SSL 

Secure Socket Layer. Programová vrstva síťového protokolu, která umožňuje bezpečnou a šifrovanou síťovou komunikaci. Jedná se o vrstvu, která je mezi aplikací (jako je prohlížeč nebo HTTP) a internetovou vrstvou TCP/IP. SSL, vyvinuté firmou Netscape, používá kódování veřejnými a privátními RSA klíči, které také zahrnuje digitální podpisy. 

strana, stránka 

page. V internetových prezentacích je stránkou označován HTML soubor. Tento soubor obsahuje text, obrázky a k jeho získání je nutno znát jeho URL adresu. Pokud jsou použity při tvorbě prezentace rámy (frames), je zobrazená stránka složena z více souborů. Zvláštní postavení má v prezentaci hlavní/domovská stránka (home/main page), která by měla být první vstupní stranou celé prezentace. 

SunOS 

Komerční implementace Unixu vyvinutá firmou Sun Microsystems. Vychází ze systému BSD. 

SVG 

Scalable Vector Graphics.  

switch 

přepínač. Technické zařízení, které umožňuje spojení více uzlů sítě a jejich segmentaci. Switch realizuje zjednudušené směrování (pokud je konfigurovatelný, pak obdobně jako router). Systém vytváření segmentů umožňuje komunikaci mezi dvěma účastníky jednoho segmentu bez toho, aby byly zatěžovány jiné segmenty. V současné době obsahují některé funkce switchů také moderní huby (např. segmentaci mezi 10 a 100 Mbit Ethernetem). 

TCP 

Transmission Control Protocol. Síťový protokol v němž probíhá většina komunikace na internetu. Stojí mezi protokoly jednotlivých služeb internetu (SMTP, HTTP, FTP..) a protokolem IP. 

TCP/IP 

Souhrnné označení zahrnující celou třídu protokolů (IP, TCP, SMTP, HTTP, FTP, POP, IMAP...), na kterých je založena komunikace v počítačových sítí internetu. 

telnet 

Protokol a příkaz pro vzdálené terminálové přihlášení k serveru v sítích TCP/IP a internet. 

TFTP 

Trivial FTP. Síťová služba, jednodušší než standardní FTP, využívající pro přenos UDP protokol místo TCP protokolu. 

tilda 

Symbol '~'. 1. Na internetu se znak '~' (anglicky 'tilde') obvykle užívá v adrese URL pro označení názvu osobních stránek.
2. Symbol použitý ve Windows 95/98 při přepisu tzv. dlouhé verze názvu souboru na krátkou. 

TLD 

Top Level Domain. Viz doména 

TN3270 

TelNet 3270. Program pro vzdálené přihlášení k IBM počítačům pomocí protokolu 3270.