wz
© webdesigh by Méďák
Domů
Návštěvní kniha
Chat
PC slovníček od A do Z

U - V

 SMS

 O2

 Vodafone

 

 Vyhledávače

 Google

 Morfeo

 

 České portály

 Atlas

 Centrum

 Seznam

 Volný

A-B   C-D   E-F   G-H   I-J   K-L

M-N   O-P   Q-R   S-T   U-V   W-X   Y-Z

UML 

Unified Modeling Language. Popis objektů reálného světa pro použití v objektově-orientovaných systémech. 

Unix 

Operační sytém Unix byl vyvinut v roce 1969 Kenem Tomphsonem a Dennisem Ritchiem jako víceúlohový víceuživatelský systém. Díky svým vlastnostem se stal brzy populární, to se ale také odrazilo ve faktu, že existuje hned několik jeho více či méně podobných verzí. Z důvodů licenčních omezení se dnes slovem Unix označuje pouze systém vyvinutý společnosti AT&T. Jiní výrobci používají vlastní názvy: Solaris, SunOS, HP-UX, A/UX, Linux atd. Existují dvě hlavní unixové rodiny - AT&T System V a BSD z Berkley. System V byl favorizován v průmyslu a vládou, zatímco BSD byl oblíben v akademickém světě. Tyto verze se před několika lety spojily do verze System V Release 4 (obvykle označované V.4 nebo SVR4). Tato verze se stala základem pro většinu moderních verzí Unixu. 

URI 

Uniform Resource Identifier. Standard popisující umístění objektu na internetu. Popisuje mechanismus přístupu k objektu (např. protokol), určení počítače (např. DNS, IP), kde je objekt umístěn a umístění objektu na počítači (např. cestu a název souboru). Podmnožinou URI je URL. Další druhem URI je URN (Uniform Resource Name), které se však běžně nepoužívá a proto URL a URI bývá často zaměňováno. 

URL 

Uniform Resource Locator. Podmnožina URI popisující umístění objektu na internetu (např. HTTP, FTP, e-mail). Formát URL je [protokol]://[uživatel]:[heslo]@[počítač]:[port]/[cesta]. Některá části mohou být vynechány. Její význam je závislý na mechanismu přístupu. V protokolu HTTP to je například HTML soubor, obrázek, program CGI, JavaApplet nebo jiný podporovaný soubor. 

URN 

Uniform Resource Name. Podmnožina URI, která by měla popisovat umístění objektu na internetu bez ohledu na jeho fyzické umístění. Částečně se překrývá s URL. 

Usenet 

USEr NETwork. Veřejně přístupná síť na internetu, která organizuje veřejné diskuzní skupiny a skupinové poštovní schránky. 

VBScript 

Visual Basic Script. Objektově orientovaný skriptovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft (Obdoba Java scriptu firmy Netscape). Je podmnožinou programovacího jazyka Visual Basic. Vzhledem k tomu, ze s ním umí pracovat jen MSIE v oblasti profesionálního webdesignu se nepoužívá. 

VML 

Vector Markup Language. Standard pro popis 2D a 3D objektů pro webové využití, její zobrazení a editaci. Jedná se aplikaci XML. 

VPN 

Virtual Private Network. Využití veřejné internetové sítě pro spojení dvou intranetových podnikových sítí. Veřejná komunikace je chráněna šifrováním (PPTP protokol). Podpora tohoto protokolu je obyčejně součástí firewall. 

VRML 

Virtual Reality Modeling Language. Jazyk pro popis 3-D objektů a jejich vztahů. Pomocí tohoto jazyka lze na webu umístit 3-D scenérie, posouvat a otáčet je. Zobrazení těchto objektů je možné pomocí speciálních prohlížečů nebo pomocí nainstalovaných plug-in do běžného www prohlížeče.