wz
© webdesigh by Méďák
Domů
Návštěvní kniha
Chat
PC slovníček od A do Z

W - X

 SMS

 O2

 Vodafone

 

 Vyhledávače

 Google

 Morfeo

 

 České portály

 Atlas

 Centrum

 Seznam

 Volný

A-B   C-D   E-F   G-H   I-J   K-L

M-N   O-P   Q-R   S-T   U-V   W-X   Y-Z

W2K 

viz Windows 2000 

W3C 

World Wide Web Consorcium. "Mezinárodní sdružení firem pro společný vývoj standardů pro www. Založeno bylo v roce 1994 a v současné době hostuje v USA v laboratořích MIT. Na adrese www.w3.org lze najít m.j. definici jednotlivých verzí HTML, CSS atd." 

WAA 

Wide Area Adapter. Jedno z mnoha zařízení pomocí kterých se lze připojit k WAN. 

Wabi 

Program od SunSoft, který emuluje prostředí MS Windows na počítačích s UNIXem - převádí volání funkcí MS Windows na funkce X Windows. Program je dostupný, jako OEM licence, pro počítače Sun Solaris. 

WAIS 

Wide Area Information Server. Databáze na internetu obsahující informace o velkém množství dokumentů na internetu. Pro hledání klíčových slov v textových dokumentech se používá dotazovací jazyk Z39.50. 

WAN 

Wide Area Network. Počítačová síť rozprostřená na velkém geografickém území, např. stát nebo země. 

WAP 

Wireless Application Protocol. Protokol pro bezdrátový přístup k e-mail a zobrazení speciálních textových web stránek (užší, b/w obrázky) pro mobilní telefony. Byl vyvinut firmami Motorola, Ericsson, Nokia. Využívá variantu jazyka HDML - tzv. Wireless Markup Language (WML). 

warez 

Pirátský software - softwarový produkt, který byl zbaven své ochrany (licenční čísla, ochrany proti distribuci, ...) a který je volně ke stažení na internetu. Na uvedených místech jsou také často k dispozici informace pro další pirátské aktivity. 

WBEM 

Web-Based Enterprise Management. Termín pro používání internetové technologie pro správu systémů a sítí pomocí webu. Ve Windows 98/2000 používá CMI databázi pro získání informací o počítačových systémech a sítích zařízeních. viz JMAPI 

web 

viz World Wide Web 

web administrátor 

Osoba odpovědná za strukturu a realizaci web site, web stránek, na internetu nebo intranetu. 

web adresa 

URL adresa web stránky. viz URL 

web designer 

Osoba vytvářející web stránky. Pro svou práci používá grafické nástroje, editory a spoustu kávy. 

web filtrování 

Zamezení přístupu k vybrané skupině web stránek. Filtrování se provádí na základě adresy, méně spolehlivě podle obsahu. Filtrování je používáno zejména v organizacích pro ochranu zaměstnanců a ve školách a v domácnostech pro ochranu dětí. viz cenzura 

web hostování 

Web hosting. Umístění web stránek zákazníkem na komerčních web serverech - vystavení stránek. 

web server 

1. Počítač na kterém běží služba WWW.
2. Program - daemon - který zajišťuje služby WWW. 

web site 

Označení pro skupinu souborů, které tvůrce vytváří pro vystavení na internetu - prezentace. Úvodní, vstupní, stránka je také nazývána jako domovské (home page). Pro uživatele je přístup na website umožněn zveřejněním adresy prezentace. Např. firma A.D.P.net sama provozuje několik website. Provoz website je spojen s provozem web serveru. Přičemž je možné provozovat prezentaci na více serverech a více prezentací na jednom serveru. 

web urychlovač 

Web accelerator. Program pro zrychlení práce s web stránkami. Program předpovídá, které stránky budou prohlíženy a provádí jejich stahování na předem, na pozadí. 

WebCrawler 

"Jeden z vyhledávacích serverů internetu. viz www.webcrawler.com

whois 

1. Nástroj pro dotazování a vyhledávání lidí na serverech internetu. Služba musí být hostujícím serverem podporována.
2. Služba pro získávání informací o doménách druhé úrovně na hlavních registračních serverech. 

Windows 2000 

"Nová verze operačního systému firmy Microsoft. Verze byla plánována jako spojení větve 95/98 s NT (viz odkazy). V distribuci jsou 4 verze:

·  Professional - pro individuální a lehké podnikové použití;

·  Server - pro střední firmy, které chtějí použít síťové funkce (LAN i Web), obdoba současného Windows NT Serveru;

·  Advanced Server - pro použití v rozsáhlých sítích jako správce velkých databází;

·  Datacenter Server - pro rozsáhlé databázové systémy, online transakce, ekonometrické analýzy a další aplikace vyžadující rychlou správu velkých databází (juj!)." 

Windows 95/98 

Předposlední verze operačního systému firmy Microsoft pro osobní počítače. 

Windows CE 

Varianta operačního systému Microsoft Windows určená pro mobilní zařízení. V současnosti je užíván ve zvláštních kategoriích kapesních počítačů (handheld) a obsahuje 'kapesní' verze Microsoft Word a Excel. 

Windows ME 

Milenium Edition. Další verze v řadě 95/98. Původně oznámená poslední verze, Windows 98, byla dále rošířena o další podporu mulimedií, správu a ochranu systému, automatický update po internetu, zapojení do malých 'domácích' sítí a další. Instalace již tradičně obsahuje poslední verze MSIE, MS-Outlook Express a další. 

Windows NT 

Operační systém firmy Microsoft vytvořený pro náročnější podnikové aplikace (neoficiálně se NT překládá jako New Technology). V současné době existují dvě verze : klient a server. Klientská verze je určena pro koncového uživatele (je srovnatelná s Windows 95/98). Server je určen pro nasazení v LAN sítích, příp. společně s IIS jako web server. 

wintel 

Obchodní a výrobní název pro osobní počítače na platformě Intel s operačním systémem Microsoft Windows. 

WML 

Wireless Markup Language. Množina symbolů a příkazů umístěných v textovém souboru, který je určen pro zobrazení speciálních web stránek určených pro zobrazení na WAP telefonech (GSM). 

workstation 

pracovní stanice. Počítač, který je výkonnější než běžně jiné běžně používané stroje a je určen pro profesionální práci, např. architektů, grafiků, ... 

World Wide Web 

Vzájemné propojení, lokální ale i velmi vzdálené, dokumentů pomocí internetu. Dokumenty se nazývají web stránky, propojení odkazující ze stránky na stránku (hypertext) se nazývají odkazy nebo linky. Stránky a odkazy lze prohlížet pomocí web prohlížečů (browser). 

WWW 

viz World Wide Web 

WWW server 

viz web server 

WYSIWYG 

What You See Is What You Get. Příslib zobrazení textu a grafiky na obrazovce počítače ve stejném formátu jako při tisku. Předpokladem jsou stejné řezy fontů pro obě výstupní zařízení. 

X Window System 

Oblíbený otevřený, víceplatformový, síťový grafický systém, pro manipulaci s okenním grafickým uživatelským rozhraním. Aplikace může běžet na vzdáleném počítači - serveru, a výstup může být v okně na jiném - klient. 

X11 

Aktuální verze X Window, X11R5 (verze 11, vydání 5), je velmi stabilní a rozšířená. 

XHTML 

Extensible Hypertext Markup Language. Podle označení konsorcia W3C se jedná o předefinování jazyka HTML verze 4 pomocí XML. Protože XHTML 1.0 obsahuje všechny prvky a rysy HTML verze 4 stane se pravděpodobně jeho nástupcem jako HTML verze 5. 

XMI 

XML Metadata Interchange. Využití popisu dat pomocí UML ve specifikaci XML. Ideálně by mělo sloužit k neomezené výměně dat a informací mezi spolupracujícími heterogeními systémy. 

XML 

Extensible Markup Language. XML je strukturovaná množina pravidel, podmnožina SGML, umožňující definici objektů a dat pro sdílení na webu. Pomocí XML jsou dnes popsány HTML, XSL, CSS, CDF, XPath, XLink, XPointer, RDF, ... 

XSL 

Extensible Stylesheet Language. Standard popisuje zobrazení dokumentů psaných v XML. Jedná se o obdobu CSS pro HTML. 

XSLT 

XSL Transformations. Definuje převod mezi dvěma různými strukturami dokumentů popsaných v XML. Popis je realizován jako převod jedné struktury zdrojového dokumentu v XML do druhé cílové struktury dokumentu v XML. XSLT je rozšířením standardu XSL.